Loading

Museum van Deinze en de Leiestreek

Naast de collectie plastische kunsten bezit het museum ook objecten betreffende folklore, nijverheid en geschiedenis.

Uiteraard is ook deze verzameling van lokale aard en origine. Zozeer als de Leiestreek een trefpunt van kunstenaars was, was zij ook een nijver gebied met een rijk en heel typisch industrieel verleden. De beide industrieën die zo belangrijk waren voor Deinze in de 19de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw - de zijdenijverheid en de productie van kinderwagens en -speelgoed - komen in de collectie uitgebreid aan bod.

De grote overzichtsruimte leent zich goed voor het tentoonstellen van de weef- en andere getouwen, terwijl onder en boven de mezzanine een meer intieme sfeer wordt opgewekt. Zo is er op de verdieping een koffie- en bakkerswinkel met al het toebehoren te bezichtigen. Verder zijn er kijkkasten met onder andere tin, koper, keukenmateriaal, keramiek (van de Middeleeuwen tot vandaag), ambachtelijke werktuigen, fietsplaten en herinneringen aan de kantscholen te Deinze. Een paar vitrines belichten met archeologische vondsten de geschiedenis van de stad. Zo zijn daar de artefacten die gevonden werden in de baggerspecie uit de Leie: materiële getuigen uit de prehistorie, de Gallo-Romeinse periode, de Middeleeuwen, de Renaissance, de Nieuwe Tijden.

Adres: L. Matthyslaan 3-5
9800 Deinze
Oost-Vlaanderen
Mail: museum@deinze.be
Tel: 09 381 96 70
Website: http://www.museumdeinze.be