Loading

School van Toen

AANBOD

Centraal staat de klas van toen waar er les kon gegeven worden.

1, Het museum verzamelt, inventariseert en bewaart schoolmeubilair, didactisch en iconografisch materiaal en alles over de geschiedenis van het onderwijs in het algemeen en van de stad Gent in het bijzonder.

In de hal van dit historisch schoolgebouw wordt een algemeen beeld geschetst van het onderwijs aan de hand van allerlei materiaal: foto's, rapporten, medailles, documenten enzovoort. Specifieke aspecten als vakdidactiek, pedagogiek, leermiddelen en schoolvakken komen op de benedenverdieping en de eerste etage aan bod.

De belangrijkste verzameling van het museum zijn:

De geschiedenisplaten (verzameling Bossaert), de Verzameling Gewijde geschiedenis(Bellarminus wandplaten), de collectie beroepsoriëntering en psycho-medisch onderzoek en een fotogalerij over het stedelijk onderwijs Gent


2. Het museum biedt ook een pedagogisch programma aan


3, Een uitgebreide bibliotheek is ter plaatse te raadplegen

Adres: Klein Raamhof 8
9990 Gent
Oost-Vlaanderen
Mail: schoolvantoen@gent.be
Tel: 09 225 29 03
Website: http://www.gent.be/schoolvantoen.be