Loading

Vlaams Vulgarisatiecentrum voor Bijenteelt vzw

Uit de website: http://www.beekeeping.com/apimondia/index_us.htm


Het Vlaams Vulgarisatiecentrum voor Bijenteelt, afgekort VVCB, is een vereniging zonder winstoogmerk.

De vzw stelt zich tot doel de ontwikkeling van de bijenteelt, voornamelijk op nationaal vlak, te ondersteunen door vulgariserende werking (cursussen, studiedagen, congressen, tentoonstellingen, voorlichtingsactiviteiten, enz.).

Op internationaal vlak wil de vzw de studie over bijen en bijenteelt bevorderen. Een waardevolle collectie historische materialen over bijen en bijenteelt en een wetenschappelijke en technologisch-vakkundige bibliotheek staan hiervoor ter beschikking en worden steeds verder ontwikkeld.

Collectie VVCB
Wij beschikken over een waardevolle collectie historische materialen over bijen en bijenteelt. Een aantal voorstellingen hebben betrekking tot diverse aspecten van de biologie van de honingbij. De relatie tot bloemen en planten neemt hierbij een voorname plaats in. Panelen en historische stukken geven inzicht in de geschiedkundige ontwikkeling van het samenleven van bijen in gemeenschappen, het ontstaan van de primitieve "bijenjacht" en de ontwikkeling van het houden van bijen door de mens tot en met de moderne bijenteelt en de toepassing van wetenschappelijke selectiemethodes.

Voorts beschikken we over unieke collecties gravures, heraldiek, filatelie en numismatiek in verband met bijen en bijenteelt.

Een vulgariserende en wetenschappelijke bibliotheek over bijen en bijenteelt staat voor u op afspraak ter beschikking. Een historische boekencollectie omvat werken vanaf de 17e eeuw.

De collectie wordt door het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen in bewaring gehouden in afwachting van de afwerking van de tentoonstellingsruimte.
Tot dusver is de collectie niet toegankelijk voor het publiek.

Collectie IBRA

Het VVCB heeft in samenwerking met het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen een plan uitgewerkt om de uitzonderlijk waardevolle internationale Eva Crane collectie van IBRA te exposeren ten bate van het brede publiek. Deze collectie omvat historische stukken in verband met bijen en bijenteelt uit alle continenten.

De collectie wordt door het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen in bewaring gehouden in afwachting van de afwerking van de tentoonstellingsruimte.
Tot dusver is de collectie niet toegankelijk voor het publiek.

IBRA, International Bee Research Association, is een vereniging met zetel te Cardiff, UK.

Adres: Dekokerlaan 13
9940 EVERGEM Evergem
Oost-Vlaanderen
Mail: octaaf.vanlaere@ua.ac.be
Tel: 09 253 91 63
Website: http://www.beekeeping.com/apimondia/index_us.htm