Loading

Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteen - EMMAB vzw

AANBOD

1, Het ecomuseum heeft drie doelstellingen

* de bescherming van het patrimonium en de verschillende waardevolle sites met elkaar verbinden

* de ontwikkeling van cultuurtoerisme in de Rupelstreek

* een educatieve taak


2, Inhoudelijk komt vooral het verhaal van de Boomse baksteen aan bod in een technisch, sociaal en stedenbouwkundig kader. Het vormt een rode draad, want ook de andere typische industrietakken of aspecten worden verder uitgewerkt (scheepsbouw, diamantnijverheid, pantoffelnijverheid, woonkernen, oude kleiputten,...) die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de Boomse baksteen.

In de Rupelstreek stond een steenbakkerij nooit alleen. Ze trok andere nijverheden naar zich toe, zoals metaalbedrijven en scheepstimmerwerven. Ook cement-, pantoffel- en glasfabrieken, diamantslijperijen, graanmaalderijen en brouwerijen lieten hun sporen na.

3,Het EMABB coördineert verschillende initiatieven in de regio en het stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar het groots industrieel verleden van deze streek.

4, EMABB biedt scholen en groepen een halve of volledige dagtrip aan.

LOCATIE

Dit centrum is ondergebracht in de gebouwen van de voormalige steenbakkerij Novobric, midden in het beschermd dorpsgezicht Noeveren, op een boogscheut van de Steenbakkerijsite Frateur, nu het Booms Steenbakkerij-museum.

Dat deze unieke industrieel-archeologische complexen voor het nageslacht gered zijn, is te danken aan de voortdurende inspanningen van EMABB. Uit de jarenlange strijd voor het behoud en de restauratie van de Steenbakkerij Frateur put EMABB nu de ervaring om het ecomuseum volledig uit te bouwen.

Adres: Noeveren 67
2850 Boom
Antwerpen
Mail:
Tel: 03 888 15 58
Website: http://www.emabb.be