Loading

Erfgoedforum Brugge vzw

Doelstelling van de vzw Erfgoedforum Brugge:

Waken over, het vrijwaren en het opwaarderen van het woonklimaat en het leefmilieu in de Brugse binnenstad, Unesco Werelderfgoed, en haar onmiddellijke omgeving.
Ondermeer maar niet uitsluitend naar aanleiding van het beslissingsproces rond een eventuele nieuwe bestemming en uitzicht van de erfgoedsite Oud Sint-Jan.

Toezien en aandringen op een democratisch en kwaliteitsvol beslissingsproces.
Daar actief in tussenkomen door onder meer acties, informatie verschaffen en sensibiliseren.
Daarbij prioritair aandacht vragen voor het respect voor traditie, leefmilieu, erfgoed, leefbaarheid, verkeersveiligheid en plaats in de omgeving

De bestaande inspraakmogelijkheden zo maximaal en efficiënt mogelijk aanwenden.
Participeren bij de voorbereiding en uitwerking van beslissingen die verband houden met de doelstelling van de VZW en onder voor de VZW aanvaardbare voorwaarden.

Adres: Zonnekemeers 1/0001
8000 Brugge
West-Vlaanderen
Mail: erfgoedforumbrugge@telenet.be
Tel:
Website: http://www.erfgoedforumbrugge.be